SNAD OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE!

23.11.2020 12:12

Dobrý den a ahoj vespolek,

teoreticky to vypadá, že bychom se mohli v nějakém režimu vidět od příštího týdne. Uvidíme, jak se situace vyvrbí.

Každopádně se těším na viděnou.

Jedna dobrá zpráva na závěr. Honza dodělává další pokladnici textů a vypadá to, že Vánoce budou.

Měl jsem možnost nahlédnout a je to skvostné. Považoval bych to za základní rukověť každého, kdo by se chtěl věnovat jakémukoli z vnitřních stylů. V naší kotlince, a nejspíš ani ve světě, nic podobného ještě nevyšlo. Pro představu a pro radost přikládám předmluvu.

Mějte se krásně.

Lukáš

Texty vnitřních bojových umění

xingyiquan, pakuazhang a taijiquan

 
Předmluva
Když byl náš učitel François Hainry v roce 2003 svěcen za žáka linie wudangských mistrů velkým mistrem You Xuande, stal se tak patnáctou generací a přijal jméno You Lifa. Během iniciace je prostor na kladení otázek žáka učiteli. François se zeptal, jak je to s vnitřními styly xingyi, pakua a taiji a jejich rozdělením. Mistr You odpověděl, že všechny jsou jedním systémem a jsou jen jednotlivými kroky k obsáhnutí celku. Ve wudangském systému nikdy nebyly rozděleny na jednotlivé části, styly. Xingyi učí pohyb po přímce a čtverci, pakua pohyb po kruhu a spirále, taiji spojuje oboje dohromady. Říká se, že xingyi je syn a pakua je dcera taiji.
 
Taktéž mistr Sun Lutang ve svých knihách opakuje, že xingyi, pakua a taiji mají rozdílnou formu, ale vycházejí ze stejného zdroje a mají stejnou podstatu.
 
Každý ze zmíněných systémů má vlastní historii a klade důraz na jiné věci, ale když se podíváme pod povrch a čteme klasické texty, zjišťujeme, že jsou si nápadně podobné. Například: „Pokud se pohybuje jedna část těla, pohybuje se celé tělo. Pokud jedna část stojí, stojí celé tělo.“
 
Je to logické, mechanika těla je daná jeho konstrukcí a strukturou, klouby se pohybují v jasně definovaných směrech a anatomicky vymezeným způsobem. Všechna umění mají společný cíl, a to je maximální efektivita pohybu, použití minimální síly k maximálnímu účinku, funkčnost ve smyslu použitelnosti, ekonomičnost, předcházení zraněním, propojení celého těla do funkčního celku. Této úrovni se říká „zjevná síla“ a je základem všech cvičení.
 
Míra uvolnění těla umožňuje přechod z mozkových vln beta do úrovně alfa, a tím se otevírá vnímání, kterému se ve starých systémech říká vnímání energie, případně „skrytá síla“. Energie se pohybuje podle daných vzorců, které se adept učí rozpoznávat a použít je ve svůj prospěch. Jsou zde daná pravidla, stejně jako u předchozího stupně. Nejedná se o nějakou mystiku, ale spíše o anatomii a fyziologii jemnější vrstvy reality, která je ovšem předobrazem světa tvarů, částic.
 
Třetí vrstvou je „síla proměny“. Je to úroveň mysli, srdce, pozornosti a vědomí. Staří mistři mluví o duchu. Jedná se o další, hlubší, praktickou aplikaci struktury reality než dva předešlé stupně.
 
Když čteme klasické texty vnitřních umění, je třeba mít na paměti několik věcí.
 
Předně je třeba si klást otázku, kdo, kdy, komu a za jakých okolností tu kterou konkrétní radu a doporučení dával. Jednoduše – když budete mít přednášku pro základní školu, musíte mluvit jinak než pro studenty univerzity. I tam je kvalita materiálu rozdílná, stejně tak jejich motivace a schopnost pochopení a následná aplikace. Též se podle povahy žáka musí uplatnit forma a někdy třeba jiné větné spojení otevře prostor, který významově stejná věta po dlouhou dobu nedokázala.
 
Když jsem se kdysi dostal ke klasickým textům o taijiquan, nemohl jsem se, i přes mé nadšení, zbavit dojmu, že se jedná prakticky jen o názvy kapitol a že každá z vět by zasloužila rozvést na několik stránek, některé by daly i na celou knihu, aby bylo téma řádně vysvětleno a dalo se reálně použít. To se ukázalo jako správné tušení, když se objevil v září 2013 překlad do angličtiny Paula Brennana Vysvětlení Taiji principů od Yang Banhou. Text byl sepsán kolem roku 1875. Číňané se o tomto textu patrně zapomněli zmínit anebo neuznali za vhodné o něm dát vědět. Je to čínské dědictví a něco jako „rodinné stříbro“ se taky nepředává mimo rodinu (přesněji syny). Naštěstí pro nás již někteří Číňané jsou už spíš Američané, mají dva rodné jazyky a otevřené srdce pro sdílení a jsou si vědomi, že jen skrze sdílení vědomostí je možné rozvíjet lidství a jeho hlubokou kvalitu. Děkuji, Paule, za tvou neskutečnou práci, kterou děláš.
 
Materiál, který se vám dostal do rukou, je kompilací různých textů. Většina materiálu je překladem z angličtiny od právě zmíněného Paula Brennana.
 
Pro jakýsi pořádek jsou kapitoly rozděleny podle zdrojů. Nicméně slova xingyiquan, pakuazhang (pakuaquan) či taijiquan můžete prakticky vzájemně zaměnit. V určité hloubce je totiž možné vidět stejný princip a kořen. Když jsem se ptal Françoise, proč nenapsal knihu o taiji, řekl, že to není potřeba, že ji už napsal pan Billeter. Je tedy vlastně o kaligrafii, ale pokud zaměním slovo kaligrafie slovem taijiquan, dozvím se všechno, co je třeba vědět. Následně doplnil, že k jeho velkým učitelům patří kanadský pianista Glenn Gould. Zdrojem jeho velikého přínosu a inspirace jsou krom jeho hudby i jeho knižní rozhovory. (Knihu Rozhovorů jsem již nechal přeložit do češtiny a existuje v pdf verzi, na Billeterově knize se pomalu pracuje.)
 
Smyslem tohoto materiálu není řešit jednotlivé techniky toho či jiného druhu umění nebo jeho konkrétního stylu, ale jedná se o obecné všeprostupující principy a jsou uváděny rady pro celkové pochopení praxe. Techniku si může každý následně doplnit podle svého oblíbeného umění.
 
Je to svým způsobem zcela nový pohled na svět, který by v samotné Číně nebyl nikdy možný. Jeden cvičenec by nikdy neporadil nikomu mimo jeho styl či rodinu. Proč by to taky dělal?! My si můžeme vzájemně pomáhat a poradit. Je skvělé, že do kurzů chodí lidé, kteří praktikují jiná umění. Inspirujeme se s přáteli z jógy nebo aikido a čerpáme ze všech dostupných zdrojů, a jak s oblibou říká Jiřinka Vepřeková s hanáckou upřímností, „Mně je úplně jedno, jestli je to od Pepika nebo Lojzika, mě zajímá, jestli to funguje.“
 
Před nějakou dobou zavítal do České republiky jeden budhistický mnich, v rámci dotazů dostal otázku, která ze škol buddhismu je lepší? Jestli mahájána, théraváda, vadžrajána… Chvíli se na člověka, který se tak zeptal, koukal a pak řekl: „Všichni jsme na jedné lodi, tak s tím, prosím, zbytečně nehoupejte.“
 
Když se ptali Dalajlámy, které náboženství je na světě nejlepší, řekl – „to, které z tebe udělá lepšího člověka“.
 
Když jsem se ptal Françoise, co pokládá na cestě za nejdůležitější, řekl: Lidskost, ve významu laskavosti a milosrdenství. Budiž tento text jejich praktickým projevem a jako motto bych si půjčil verše Xu Xuanpinga, kterého uvádí Wu Tunan ve své knize, jako vůbec prvního člověka praktikujícího taijiquan:
 
 
 
„Prosím, řekněte mi, jak se dostanu domů?
Jděte po horské cestě nahoru do mraků.“
 
 
 
Knihu bych rád věnoval těm, kteří se pokouší, a přeji všem na jejich cestě mnoho štěstí
 
 
 
Jan Pletánek
 
 
 
 

Obsah

Xingyiquan

Základy umění xingyiquan, Yue Fei

Umění xingyiquan, Li Jinqiu

Příručka pěti prvků  pěti technik, Li Cunyi

Výběr hlavních principů xingyiquan, Sun Lutang

Důležité body cvičení xingyiquan, Sun Lutang

Správná cesta yiquan, Wang Xiangzhai

Podstata bojových věd, Wang Xiangzhai

Pojednání o principech vzájemně se doplňující tvrdosti a měkkosti v bojových uměních, Wang Xiangzhai

 

Baguazhang

Pravidla ruky, oka, těla, metody a kroku

Píseň o kruhové chůzi v baguazhang

Píseň o chůzi v kruhu v baguazhang

Píseň o aplikacích baguazhang

Píseň o baguazhang

Metoda osmi úderů v baguazhang

36 písní baguazhang

Jediná qi je, pokud je přítomno všech osm trigramů, Sun Lutang

Tři nectnosti začátečníka otevírajícího dveře, Sun Lutang

Devět nezbytností cvičence vnitřních bojových umění, Sun Lutang

Čtyři ctnosti, Sun Lutang

 

Taijiquan

Pravý smysl taijiquan

Eseje o taijiquan

Třináct principů

Pojednání o taijiquan, Wang Zongyue

Vnitřní pohled do cvičení třinácti pozic, Wu Yuxinag

Další originální texy

Vysvětlení pěti pravidel, Li Yiyu

Tajná metoda uvolnění, Li Yiyu

Důležité body ve formě, aplikacích a tréninku síly, Li Yiyu

Jak dosáhnout ve cvičení taijiquan dokonalé jasnosti

Velké Taiji a malé Taiji

Vysvětlení Taiji principů, Yang Banhou

Různé druhy síly v taijiquan, Chen Yanlinem

Teorie devíti úrovní, Francois Hainry

 
 
 
 

a možná něco trochu víc...

Kontakt

TAIJI-QIGONG-JABLONEC +420777121766 hosek.luk@seznam.cz